Logo

SRF firar Louis Brailleåret

 


Punktskriftens grundare Louis Braille föddes 1809 i Frankrike och dog år 1852. 200 år efter hans födelse firas hans minne år 2009 världen över. I Sverige uppmärksammar SRF 200-årsminnet genom följande olika aktiviteter:
29 januari
Konferens om synskadade barn och forskning kring läsning av taktila bilder.

Under januari startar utställningar och informationsdagar med seminarier och workshops på olika håll i landet. Dessa arrangeras av distrikt och lokalföreningar och pågår hela året. Samarbete med bibliotek, skolor och andra institutioner.

Annonseras i lokala media.

14 maj
Posten utger ett frimärke med taktil punktskrift.

14-17 maj
I samband med att frimärke med punktskrift utkommer arrangerar SRF i samverkan med TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket), Postmuseum och SKKF (Synskadade Konstnärer och konsthantverkares förening) utställningar, föredrag och workshops på Postmuseet i Gamla stan i Stockholm. Adressen är Lilla Nygatan 6.

18-20 juni
Firande av Louis Brailles 200-års minne med konferenser, utställningar och festligheter i Paris. SRF kommer att vara representerade och visa upp exempel på utbudet i Sverige av punktskrift.

1 september
Utskick till skolor runt om i landet med material som visar punktskriftens användning och som kan inspirera till exempelvis temadagar i skolorna.

8-9 september
Konferens för syncentralerna om punktskrift och taktila kartor.

14 november
"Punktskriftslördag" sker i samarbete med SRF, företag inom Iris och TPB.

I samband med "Punktskriftslördagen" utdelas ett pris till en person som under senare år bidragit till punktskriftens utveckling. (Se kommande annonsering i Perspektiv på www.srf.nu).

Sidan uppdaterad 2009-02-22/dee

Källa SRF Perspektiv 1/2009