Logo

Stadgar

Stadgar för SRF Finnveden
Lokalföreningens stagar är direkt anknutna till riksförbundets stagar. Stadgarna revideras varje kongress.  Riksförbundets kongress hålls vart tredje (3) år. Kongress ombud väljs av distriktets representantskaps möte (vilket är distriktets årsmöte). Antal kongressombud som varje distrikt har är beroende på hur många medlemmar distriktet har. Ombud till representantskapet utses av lokalföreningens årsmöte och antalet ombud är beroende på hur stor lokalföreningen är i förhållande till distriktets totala medlemsantal.

Här kan du läsa våra stagar.

sidan uppdaterad 2009-05-07/dee